Työterveydenhuolto – ylimääräinen rasite vai etu yrityksille?

Monet varmaan ajattelevat työterveydenhuollon olevan vain ylimääräinen kuluerä yrityksille, mutta vastoin yleistä uskomusta se on asia, johon kannattaakin panostaa; niin yrityksen kuin työntekijänkin näkökulmasta.

Työterveydenhuolto

Työterveyshuolto – työnanatajalle ja työntekijälle

Työnantajanhan on lakisääteisesti järjestettävä tietyt työterveydenhuoltopalvelut työntekijöilleen ja siitä luonnollisesti koituu ylimääräisiä kuluja yritykselle. Työterveydenhuolto on kuitenkin ennalta ehkäisevää toimintaa, joten on pienempi paha panostaa siihen, kuin jättää se tekemättä. Sen lisäksi, että se on etu työntekijöille, on siitä suuri hyöty myös yritykselle itselleen.

Yrityksen tarjoamat työterveydenhuoltopalvelut edesauttavat esimerkiksi työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja motivaatiota työntekoa kohtaan. Eihän sairaasta työntekijästä olisi läheskään yhtä paljon hyötyä kuin terveestä ja hoidon tarjoamatta jättäminen todennäköisesti vain pahentaisi tilannetta. Terveellä työntekijällä on myös tuplasti enemmän motivaatiota työntekoa kohtaan ja näin työn lopputuloskin on yleensä parempi.

Valitettavasti myös palveluiden väärinkäyttäjiä löytyy ja se onkin ehkä ainoa haittapuoli mitä ilmaiseen työterveydenhuoltoon tulee. Kaikki yrityksethän eivät tarjoa työntekijöilleen sairaanhoitoa vaan ainoastaan sen pakollisen työterveyshuollon ja näissä tapauksissa väärinkäytökset saattavat jäädä vähemmälle. Suurin osa työntekijöistä ei kuitenkaan todennäköisesti ole edes tietoinen mikä työterveydenhuollon pohjimmainen idea on ja näin väärinkäytöksiä tapahtuu vahingossakin. Jos työnantaja on järjestänyt myös sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa, monet käyttävät sitä nimenomaan yhtäkkisen sairauden hoitoon, kun perimmäinen tarkoitus on pyrkiä ennalta ehkäisemään näitä sairauksia tai ongelmia.

Työntekijöitään arvostava työnantaja ja yritys panostaa työterveydenhuollon järjestämiseen ja tätä myös työntekijät varmasti arvostavat. Kun yrityksessä on selkeästi panostettu työterveyshuoltoon, terveyteen liittyvät ongelmat eivät tule olemaan suurena esteenä yrityksen toiminnalle ja työntekijöiden panostuksesta saadaan hyvällä tuurilla nauttia jopa pidempään mitä ilman ennalta ehkäisevä toimintaa.

Riippuen siitä mistä työnantaja päättää hankkia työterveyshuollon palvelut yritykseensä, voidaan sillä tukea myös yksityisiä lääkäriasemia. Tästä päästäänkin ehkä toiseen pieneen epäkohtaan mitä tulee eroihin eri yritysten järjestämissä työterveydenhuoltopalveluissa. Joissakin yrityksissä myös sairaanhoito sisältyy tosiaan työterveydenhuoltoon, mutta joissakin mennään pelkästään niillä mitä laki velvoittaa. Joissakin yrityksissä työterveyshuollon palvelut on hankittu kunnan terveysasemilta, joissa hoito ei välttämättä ole siitä nopeimmasta päästä, kun taas jotkut yritykset ovat hankkineet palvelunsa yksityisiltä lääkäriasemilta. Mutta sehän on totta kai työnantajan valinta, kuinka paljon rahaa näihin palveluihin haluaa laittaa.

Joka tapauksessa ennalta ehkäisevän työterveydenhuollon järjestäminen on työnantajalta loppujen lopuksi vain kannattava investointi. Kun työntekijä käy säännöllisesti terveystarkastuksissa ja hoitoa on tarpeen mukaan helpostikin saatavilla, saatetaan säästyä moniltakin sairaspoissaoloilta kuukaudessa, vuodesta puhumattakaan. Se säästää myös työnantajaa ylimääräiseltä työltä, kuten esimerkiksi sijaisten etsimiseltä ja pahimmassa tapauksessa vielä näiden perehdyttämiseltäkin. Aiheuttaahan työntekijän sairasloma myös muuta ylimääräistä tehtävää muun muassa erilaisia paperitöitä, joilta moni varmasti haluaisi ennemmin välttyä. Joihinkin työtehtäviin voi sijaisen löytäminen lyhyessä ajassa sitä paitsi olla yllättävänkin vaikeaa ellei jopa mahdotonta, joten moni työnantaja haluaisi varmasti mielummin ehkäistä tällaisten tilanteiden syntymisen tarjoamalla työntekijöilleen mahdollisuuden säännöllisiin terveystarkastuksiin ja ilmaiseen neuvotaan ongelmien ilmaantuessa.

Liiketoiminta

Haastatellessamme tilitoimistoa helsingissä, kävi ilmi, että se myös nostaa työntekijöiden motivaatiota, ettei esimerkiksi oman sairasloman takia joudu olemaan poissa töistä, josta mahdollisesti seuraisi työtehtävistä jälkeen jääminen ja ylimääräinen työmäärä, sekä stressi sitten lomalta paluun jälkeen. Joissakin työtehtävissä voi myös jäädä jälkeen, jolloin asioista takaisin perille pääseminen voi viedä jonkin verran ylimääräistä aikaa josta taas koituu haittaa myös yritykselle.

Yhteenvetona siis lienee selvää, että ylimääräisistä kuluista huolimatta työterveydenhuollosta on yrityksen näkökulmasta todellakin enemmän etua kuin ylimääräistä rasitetta ja vaikka siihen päälle hankittaisiin vielä ylimääräinen sairaanhoito, on haittapuolia vaikea löytää.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close